De bruikbare Blockchain voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Validana is een high-performance open-source ecosysteem gebaseerd op blockchain technologie.
Met validana automatiseert u bestaande processen en biedt u transparantie en zekerheid aan gebruikers.

Recente Toepassingen

Validana toepassingen 2019

Educational Network App

Met de Smart Educational Network App kunnen VMBO scholen samenwerken met bedrijven voor praktijkopdrachten zonder gedoe.

Energiekaart

De energiekaart van Intergas Verwarming B.V. verwerkt miljoenen datapunten van diverse bronnen op wijkniveau met het Validana platform.

BadgeCollect

BadgeCollect gebruikt het Validana platform voor het betrouwbaar en geheel open-source uitwisselen van digitaal ondertekende onderwijsprestaties.

De drie meest recente toepassingen worden weergegeven. Wilt u uw Validana toepassing ook tonen? Stuur ons dan een e-mail.

Modulaire Hybride Blockchain

Blockchain is bekend geworden als de technologie achter de Bitcoin. Blockchain technologie gaat echter veel verder dan de cryptocurrencies. Validana is een open-source ecosysteem gebaseerd op het gedachtengoed van blockchain, maar toegepast op bestaande vertrouwde contexten. Zo behoud Validana de snelheid en flexibiliteit van een lokale applicatie terwijl nodes op een transparante en eenvoudige manier deel kunnen nemen.

TRANSPARANT

Elke node in Validana krijgt een kopie van de volledige transactiegeschiedenis en de spelregels. Zo kan iedereen controleren en begrijpen wat er gebeurt.

VEILIG

Net als bij de bitcoin worden alle transacties door gebruikers voorzien van een onvervalsbare digitale handtekening. Zo weet u zeker wie welke data op welk moment heeft ingevoerd.

SNEL

In tegenstelling tot vele andere blockchains bevat Validana geen energieverspillende componenten en worden alle transacties altijd binnen 5 seconden verwerkt.

MODULAIR

Validana is goed gedocumenteerd en biedt open API interfaces om te koppelen met nieuwe en bestaande systemen middels bekende web technieken.

SLIMME CONTRACTEN

Validana kent een geheel eigen specificatie voor slimme contracten. Contracten zijn tevens gedurende de looptijd van uw applicatie te updaten zonder dat informatie verloren gaat.

HERBRUIKBARE CODE

Validana bestaat uit vijf componenten, de server, client, processor, node en core. Alle code is geschreven in TypesScript en sluit eenvoudig aan bij bestaande applicaties.

Validana is in de praktijk bewezen

Validana is ontwikkeld door Coinversable B.V. en wordt actief doorontwikkeld. Validana is sinds begin 2017 voor vele applicaties de basis voor het automatisch verwerken van transactielogica. Bezoek de website van Coinversable voor voorbeelden en meer informatie.

Bezoek Coinversable.com